كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/9/6 پنجشنبه
دفاتر پیشخوان و فعالیت های قابل واگذاری:

لیست دفاتر پیشخوان:

 
ردیف شماره دفتر مسئول دفتر آدرس تلفن نمابر
1 121077 حمید فاضل اردبیل - خیابان کشاورز اول گلسار پلاک 2 33721219 -045 33723593 -045


 
تفاهم نامه

فرم ها و مدارک مورد نیاز:
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5


فعالیت های قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان:

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
 
10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
 10031455100
تدوین استانداردهای ملی
10031455101 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

شرح خدمت و گردش کار:
انجام فرآیند درخواست تدوین، بررسی، کمیته برنامه ریزی، قرداد، انجام تدوین، بررسی، کمیته ملی و اطلاع رسانی
130114561000  تایید صلاحیت  اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش  
 13011456100
تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار
 13011456101
تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
 13011456102
تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده
 13011456103
تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
 13011456104
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
 13011456105
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
شرح خدمت : و گردش کار
انجام فرایند درخواست، رسیدگی اولیه، تکمیل مدارک، رسیدگی دوم، ارجاع برای ارزیابی، ثبت اقدامات ارزیابی و صدور گواهی تایید صلاحیت بخش خصوصی همکار
10031457000 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
 10031457100
صدور، تمدید،‌ تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد اجباری                                                
 10031457101
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:
-
آسانسور                                                                                
-
تجهیزات موجود در شهربازی ها                                         
-
ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG 
-
واحدهای انرژی بر،‌سردخانه، دیگهای بخار و خودرو ونیرومحرکه             
شرح خدمت : و گردش کار
ثبت درخواست اولیه، برنامه ریزی فعالیت های نظارتی، ثبت نتایج نمونه برداری و آزمون، ثبت نتایج بررسی، صدور، تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی 
 10031458100
صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
 10031458101
ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره
شرح خدمت : و گردش کار
فرآیند دریافت درخواست ارزیابی از گمرک ج.ا.ا ، ارزیابی اسنادی، تعیین نوع ارزیابی، انجام فرآیند بازرسی توسط شرکت های مجاز، انجام فرآیند آزمون در آزمایشگاههای مجاز، صدور گواهی coc، ارسال اطلاعات به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
10031495000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
 10031459100
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای)
10031459101پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)
10031459102آزمون نازل های سوخت
10031459103 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک
شرح خدمت  و گردش کار:
ثبت درخواست بازرسی، برنامه ریزی نظارت، انجام فرآیند نظارت، صدور گواهی صحت عملکرد، برنامه ریزی بازرسی ادواری و مدیریت عملکرد شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...